β€œIf Looks Could Kill” πŸ˜ˆπŸ–€

If looks could kill Baby, I’m the fashion demon Ridin’ down Candler Road and I’m speedin’ I got hella β€”β€” tryna β€”β€” me and my brosI got hella shows lined up, I’m on the road Β I get hella β€”β€”- , yeah, I get hella β€”β€”These β€”β€”β€” green as β€”-, I’m ’bout to get overΒ No, β€”β€”-… Continue Reading β€œIf Looks Could Kill” πŸ˜ˆπŸ–€